Bị chịch bởi các tây đen buồi to aika

#1 Zoom+ 71

Bị chịch bởi các tây đen buồi to aika ty Hoàng Khanh thằng phúc thấy cậu 2 nó nói chuyện lễ phép với tôi nó không hiểu chuyện gì T: Ông tạo điều kiện cho công ty người ta xuất dễ thì người ta cũng mang ơn tặng quà cáp cho chứ đừng có cái kiểu ra giá như vậy Cục Trưỡng: Chỗ quen biết rồi không cần quà cáp gì đâu T: Vậy tôi cảm ơn hàng công ty đang cần xuất khẩu sớm đó cả 3 chúng tôi đứng dậy rồi ra…

Bị chịch bởi các tây đen buồi to aika
Xem thêm
Đóng QC